Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK LtdMiljö och kvalitet

IGS affärside är att jobba med de miljövänligaste golvprodukterna på marknaden. Vi tror att efterfrågan på produkter med låg miljöpåverkan och lång livscykel kommer att öka. Vi gör allt vi kan för att öka medvetenheten om miljövänliga alternativ till t.ex. epoxigolv.

IGS arbetar enbart med de miljövänligaste golvlösningar på marknaden. Inga av våra produkter kräver miljömärkning eller innehåller lösningsmedel.

Våra städsystem är enbart narturliga produkter. Twister använder t.ex. endast vanligt vatten för rengöring istället för farliga kemikalier och är det enda städsystem som rekommenderas av Naturskyddsföreningen.

Vi letar ständigt efter arbetsmetoder och produkter som minskar byggandets belastning på miljön.

Har du en miljövänlig golvprodukt eller process? Kontakta oss!