Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK Ltd
Slipning av trägolv

Det finns mycket IGS kan göra för ett förbättra ett trägolv. Trä är ett material som har många olika egenskaper beroende på t ex typ, ålder, miljöför-hållanden och användning.Vi har erfarenheten och kunskaperna som krävs för att veta vilka metoder som ger bäst resultat beroende på vilket golv vi jobbar med.

Våra uppdrag stäcker sig från t ex lagning och renovering av golv, till slipning och lackering vid nyproduktioner. Uppdragsgivare kan vara allt från privatpersoner till större åtaganden som t ex gymnastiksalar eller konferensanläggningar.

Vid slipning av trägolv använder vi oss av HTC Swedens metoder, som ger vackra, starka och funktionella golv som håller under lång tid.

Vill du hyra en HTC-maskin?
Kontakta oss!
HUVUDKONTAKT
Arvind Kedia
Floor solutions sales
Tel: 011-18 86 06
Mob: 0705 - 12 00 92
Fax: 011-28 44 99
arvind.kedia@igsab.se